شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
{{infoContent}}

محل فروش و انبار(کرج) :

کرج - بلوار شهید بهشتی - نبش بازار اهن کمالشهر پلاک ۲۴۹
کد پستی : ۳۱۹۹۶۴۸۳۵۴

تلفن : ۰۲۶۳ -۳۴۸۰۸۰۰۰ تلفن : ۰۲۶۳-۴۸۰۲۲۵۵

انبار(کرج) :

تهران - ۱۵ خرداد نبش پامنار پاساژ آهن طبقه ۳ پلاک ۴۵
کد پستی : ۱۱۱۷۷۱۵۸۹۶

تلفن : ۰۲۱-۳۳۹۰۴۵

انبار (تهران):

تهران - بزرگراه آزادگان آهن مکان پلاک ۱۲۹۱
کد پستی :

تلفن : ۰۲۱-۲۳۲۳۲۳۳۴

ارسال پیام برای ما :تائید