شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

تیر آهن   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان

12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
2

تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان

12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۳۹۰,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 14

3

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان

14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۹۵۰
۲,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
4

تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز

14 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
5

تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز

14 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
6

تیرآهن ۱۴ یزد

14 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
7

تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
8

تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
9

تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
10

تیرآهن۱۴-اهواز

14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
11

تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب

14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت خرید
12

تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب

14 تیرآهن:فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
13

تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب

14 تیرآهن:فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
14

تیرآهن۱۴ فولاد فردوس باخترارومیه

14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
15

تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان

14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۴۵۵,۰۰۰
۴۴۷,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
16

تیرآهن ۱۴ شاخه نورد آریان فولاد

14 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
17

تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۳۷۳,۰۰۰
۳۷۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
18

تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۳۲۵,۰۰۰
۳۲۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
19

تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
20

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۱۷ کیلویی فولاد آریا ذوب

14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
21

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۳۲کیلویی فولاد آریا ذوب

14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
22

تیرآهن۱۴ شاخه نورد کوثر اهواز

14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
23

تیرآهن ۱۴ شاخه سبک فایکو

14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۳۳۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
24

تیرآهن۱۴ شاخه سنگین فایکو

14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۳۸۷,۰۰۰
۳۸۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
25

تیرآهن۱۴ شاخه شاهین بناب

14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه ۳۲۷,۰۰۰
۳۲۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
26

تیرآهن۱۴ شاخه بلند(۱۲۳کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
27

تیرآهن۱۴ شاخه کوتاه(۶۱کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
28

تیرآهن۱۴ شاخه فولاد فردوس باخترارومیه

14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
29

تیرآهن۱۴شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۱۷کیلویی)

14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
30

تیرآهن۱۴ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۳۲کیلویی)

14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 16

31

تیرآهن ۱۶ ذوب ‌آهن اصفهان

16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۳۵
۲,۸۳۵
تاریخچه قیمت خرید
32

تیرآهن ۱۶ بلند فولاد ناب تبریز

16 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
33

تیرآهن ۱۶ کوتاه فولاد ناب تبریز

16 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
34

تیرآهن ۱۶ یزد

16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
35

تیرآهن۱۶ کوثر اهواز

16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
36

تیرآهن ۱۶ شاهین بناب

16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت خرید
37

تیرآهن ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان

16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۵۴۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
38

تیرآهن ۱۶ شاخه نورد آریان فولاد

16 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۴۴۷,۰۰۰
۴۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
39

تیرآهن۱۶ شاخه نورد کوثر اهواز

16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
40

تیرآهن۱۶ شاخه فابریک فایکو

16 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۴۲۵,۰۰۰
۴۲۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
41

تیرآهن۱۶ شاخه شاهین بناب

16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه ۴۱۸,۰۰۰
۴۱۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
42

تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۴۳۰,۰۰۰
۴۲۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
43

تیرآهن۱۶ شاخه کوتاه(۸۴کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۲۱۰,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 18

44

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان

18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۴۵
۲,۸۴۵
تاریخچه قیمت خرید
45

تیرآهن ۱۸ بلند فولاد ناب تبریز

18 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
46

تیرآهن ۱۸ یزد

18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
47

تیرآهن۱۸ نورد کوثر اهواز

18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
48

تیرآهن ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان

18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۵۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
49

تیرآهن ۱۸ شاخه نورد آریان فولاد

18 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۵۴۷,۰۰۰
۵۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
50

تیرآهن۱۸ شاخه نورد کوثر اهواز

18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
51

تیرآهن۱۸ شاخه فابریک فایکو

18 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۵۳۵,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
52

تیرآهن۱۸ شاخه بلند(۱۹۶کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
53

تیرآهن۱۸ شاخه کوتاه(۹۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 20

54

تیرآهن۲۰ ذوب آهن اصفهان

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
۳,۰۲۰
تاریخچه قیمت خرید
55

تیرآهن۲۰ یزد

20 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
56

تیرآهن ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۳۰,۰۰۰
۹۱۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
57

تیرآهن۲۰ شاخه نورد آریان فولاد

20 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۶۵۷,۰۰۰
۶۵۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
58

تیرآهن۲۰ شاخه فولاد آریا ذوب

20 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
59

تیرآهن۲۰ شاخه فابریک فایکو

20 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۶۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
60

تیرآهن۲۰ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد

20 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
61

تیرآهن ۲۰ شاخه یزد

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۵۵,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 22

62

تیرآهن۲۲ ذوب آهن اصفهان

22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
۳,۰۲۰
تاریخچه قیمت خرید
63

تیرآهن۲۲ یزد

22 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
64

تیرآهن۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان

22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۹۶۵,۰۰۰
۱,۰۵۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
65

تیرآهن۲۲ شاخه نوردآریان فولاد

22 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۸۴۷,۰۰۰
۸۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
66

تیرآهن۲۲ شاخه فابریک فایکو

22 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۸۳۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 24

67

تیرآهن۲۴

24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
68

تیرآهن۲۴ شاخه ذوب آهن اصفهان

24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۲۱۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
69

تیرآهن۲۴ شاخه نورد آریان فولاد

24 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۹۵۷,۰۰۰
۹۵۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
70

تیرآهن۲۴ شاخه فابریک فایکو

24 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۹۵۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 27

71

تیرآهن۲۷

27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
72

تیرآهن۲۷ شاخه ذوب آهن اصفهان

27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۲۵,۰۰۰
۱,۴۱۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
73

تیرآهن۲۷ شاخه نورد آریان فولاد

27 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن 30

74

تیرآهن۳۰

30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
75

تیرآهن ۳۰ شاخه ذوب آهن اصفهان

30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۶۶۰,۰۰۰
۱,۶۵۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

تیرآهن ساختمانی IPE و INP:


تیرآهن اساسی ترین پروفیل ساختمانی است که بعضا در پروژه های صنعتی نیز کاربرد دارد. کاربرد تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری استفاده می شود.تیرآهن به سه صورت یافت می شود: 1. تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران): این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است.

 2.  تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه): تیرآهن INP: تیرآهن I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد که این استاندارد کارخانجات روسیه و چین می باشد.

 3.  تیرآهن IPB (بال پهن): تیرآهن H یا تیر آهن های عریض که در آنها طول بال ها نسبت به تیرآهن های IPE افزایش یافته است .


نکته: علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می باشد. به عنوان مثال IPBV نشان دهنده تیرآهن عریض سنگین و IPBL نشان دهنده تیرآهن عریض سبک می باشد. .تیرآهن IPE و INP به ارتفاع 80-600 میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع 100-1000 میلیمتر تولید می شود.