شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

تیر آهن ساختمانی (IPE)   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان

12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
2

تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان

12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۳۹۰,۰۰۰
   ۳۹۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 14

3

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان

14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۹۵۰
   ۲,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
4

تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز

14 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
5

تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز

14 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
6

تیرآهن ۱۴ یزد

14 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
7

تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
   ۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
8

تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
   ۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
9

تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۲,۶۷۰
   ۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
10

تیرآهن۱۴-اهواز

14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
11

تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب

14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۱۰
   ۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت خرید
12

تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب

14 تیرآهن:فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
13

تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب

14 تیرآهن:فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
14

تیرآهن۱۴ فولاد فردوس باخترارومیه

14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
15

تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان

14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۴۵۵,۰۰۰
   ۴۴۷,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
16

تیرآهن ۱۴ شاخه نورد آریان فولاد

14 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
17

تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۳۷۳,۰۰۰
   ۳۷۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
18

تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۳۲۵,۰۰۰
   ۳۲۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
19

تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب

14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۴۰۰,۰۰۰
   ۴۰۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
20

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۱۷ کیلویی فولاد آریا ذوب

14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
21

تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۳۲کیلویی فولاد آریا ذوب

14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
22

تیرآهن۱۴ شاخه نورد کوثر اهواز

14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
23

تیرآهن ۱۴ شاخه سبک فایکو

14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۳۳۰,۰۰۰
   ۳۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
24

تیرآهن۱۴ شاخه سنگین فایکو

14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۳۸۷,۰۰۰
   ۳۸۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
25

تیرآهن۱۴ شاخه شاهین بناب

14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه ۳۲۷,۰۰۰
   ۳۲۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
26

تیرآهن۱۴ شاخه بلند(۱۲۳کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
27

تیرآهن۱۴ شاخه کوتاه(۶۱کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
28

تیرآهن۱۴ شاخه فولاد فردوس باخترارومیه

14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
29

تیرآهن۱۴شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۱۷کیلویی)

14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
30

تیرآهن۱۴ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۳۲کیلویی)

14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 16

31

تیرآهن ۱۶ ذوب ‌آهن اصفهان

16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۳۵
   ۲,۸۳۵
تاریخچه قیمت خرید
32

تیرآهن ۱۶ بلند فولاد ناب تبریز

16 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
33

تیرآهن ۱۶ کوتاه فولاد ناب تبریز

16 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
34

تیرآهن ۱۶ یزد

16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
35

تیرآهن۱۶ کوثر اهواز

16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
36

تیرآهن ۱۶ شاهین بناب

16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۱۰
   ۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت خرید
37

تیرآهن ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان

16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۵۴۰,۰۰۰
   ۵۲۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
38

تیرآهن ۱۶ شاخه نورد آریان فولاد

16 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۴۴۷,۰۰۰
   ۴۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
39

تیرآهن۱۶ شاخه نورد کوثر اهواز

16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
40

تیرآهن۱۶ شاخه فابریک فایکو

16 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۴۲۵,۰۰۰
   ۴۲۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
41

تیرآهن۱۶ شاخه شاهین بناب

16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه ۴۱۸,۰۰۰
   ۴۱۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
42

تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۴۳۰,۰۰۰
   ۴۲۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
43

تیرآهن۱۶ شاخه کوتاه(۸۴کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۲۱۰,۰۰۰
   ۲۱۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 18

44

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان

18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۴۵
   ۲,۸۴۵
تاریخچه قیمت خرید
45

تیرآهن ۱۸ بلند فولاد ناب تبریز

18 تیرآهن:فولادناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
46

تیرآهن ۱۸ یزد

18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
47

تیرآهن۱۸ نورد کوثر اهواز

18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
48

تیرآهن ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان

18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۵۰,۰۰۰
   ۷۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
49

تیرآهن ۱۸ شاخه نورد آریان فولاد

18 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۵۴۷,۰۰۰
   ۵۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
50

تیرآهن۱۸ شاخه نورد کوثر اهواز

18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
51

تیرآهن۱۸ شاخه فابریک فایکو

18 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۵۳۵,۰۰۰
   ۵۳۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
52

تیرآهن۱۸ شاخه بلند(۱۹۶کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
53

تیرآهن۱۸ شاخه کوتاه(۹۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 20

54

تیرآهن۲۰ ذوب آهن اصفهان

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
   ۳,۰۲۰
تاریخچه قیمت خرید
55

تیرآهن۲۰ یزد

20 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
56

تیرآهن ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۳۰,۰۰۰
   ۹۱۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
57

تیرآهن۲۰ شاخه نورد آریان فولاد

20 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۶۵۷,۰۰۰
   ۶۵۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
58

تیرآهن۲۰ شاخه فولاد آریا ذوب

20 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
59

تیرآهن۲۰ شاخه فابریک فایکو

20 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۶۵۰,۰۰۰
   ۶۵۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
60

تیرآهن۲۰ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد

20 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
61

تیرآهن ۲۰ شاخه یزد

20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۵۵,۰۰۰
   ۶۵۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 22

62

تیرآهن۲۲ ذوب آهن اصفهان

22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
   ۳,۰۲۰
تاریخچه قیمت خرید
63

تیرآهن۲۲ یزد

22 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
64

تیرآهن۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان

22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۹۶۵,۰۰۰
   ۱,۰۵۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
65

تیرآهن۲۲ شاخه نوردآریان فولاد

22 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۸۴۷,۰۰۰
   ۸۴۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
66

تیرآهن۲۲ شاخه فابریک فایکو

22 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۸۳۰,۰۰۰
   ۸۳۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 24

67

تیرآهن۲۴

24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
   ۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
68

تیرآهن۲۴ شاخه ذوب آهن اصفهان

24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۲۱۰,۰۰۰
   ۱,۲۱۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
69

تیرآهن۲۴ شاخه نورد آریان فولاد

24 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۹۵۷,۰۰۰
   ۹۵۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
70

تیرآهن۲۴ شاخه فابریک فایکو

24 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۹۵۰,۰۰۰
   ۹۵۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 27

71

تیرآهن۲۷

27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۰۲۰
   ۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
72

تیرآهن۲۷ شاخه ذوب آهن اصفهان

27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۲۵,۰۰۰
   ۱,۴۱۷,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
73

تیرآهن۲۷ شاخه نورد آریان فولاد

27 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت تیر آهن ساختمانی IPE 30

74

تیرآهن۳۰

30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
75

تیرآهن ۳۰ شاخه ذوب آهن اصفهان

30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۶۶۰,۰۰۰
   ۱,۶۵۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

تیرآهن ها براساس دواستاندارد تولید می شود: 1- استاندارد IPE(استاندارد اروپا و ایران) 2-استاندارد INP(استاندارد چین و روسیه) استاندارد تیرآهن ساختمانی از نوع IPE جزء بیشترین تولیدات کشورهای اروپایی و ایران می باشد . از مشخصه های اصلی این تیرآهن این است که اگراز بالا به دوسرآن نگاه کنیم، ضخامت بال‌ها در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت است. به طور معمول نقشه ساختمان هایی که توسط مهندسین کشورمان تهیه می‌گردد بر اساس این استاندارد بوده و لذا این نوع تیرآهن از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار است.تیرآهن هایی که بر اساس استانداردINP تهیه و تولید می‌شوند بیشتر محصولات کشورهای چین و روسیه هستند،که مشخصه بارز آن؛ نازکی بال‌ها در ابتدا و ضخیم شدن تدریجی آن در انتها می‌باشد، به طوری که اگر از سر تیرآهن به دقت به آن بنگرید شیب ملایمی را در ضخامت بال‌ها مشاهده خواهید نمود. تیرآهن‌های وارداتی موجود در بازار ایران در حال حاضر از این دو نوع استاندارد می باشد. تیرآهن‌های IPE وارداتی بیشتر مربوط به کشورهای لهستان، اسپانیا، آلمان وکره می‌باشد. البته تیرآهن IPE کشور چین و روسیه نیز در بازار موجود است، ولی از آنجایی که این دو کشور از هر دو نوع استاندارد تیرآهن تولید نموده‌اند، لذا مصرف کنندگان محترم بعضی مواقع در تشخیص IPE یا INP بودن محصول این دو کشور دچار مشکل می شوند و بسیار پیش آمده که پس از خرید و تخلیه کالا در محل پروژه متوجه شده‌اند که تیرآهن‌های مورد استفاده آن‌ها از نوع INP بوده است ، حال آنکه نقشه آن‌ها بر اساس IPE طراحی شده و دچار ضرر و زیان می‌گردند. البته اگر نقشه در ابتدا بر اساس INP طراحی شده باشد عکس این قضیه نیز صدق می‌نماید.