شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

میلگرد   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف

البرز راد کیلوگرم ۳,۳۰۰
۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
2

سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک

البرز راد کیلوگرم ۳,۳۰۰
۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 5.5

3

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1)

5.5 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۲,۹۰۰
۲,۹۰۰
تاریخچه قیمت خرید
4

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1)

5.5 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید
5

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1)

5.5 متفرقه کیلوگرم ۲,۹۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
6

میلگرد ساده ۵.۵کلاف (A1)

5.5 چین(china) کیلوگرم ۲,۹۵۰
۲,۸۵۰
تاریخچه قیمت خرید
7

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1)

چین(china) کیلوگرم ۳,۰۰۰
۲,۸۱۰
تاریخچه قیمت خرید
8

میلگرد ساده .۵.۵ کلاف (A1)

5.5 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
9

میلگرد ساده ۵.۵ شاخه (A1)

5.5 متفرقه کیلوگرم ۳,۰۰۰
۲,۶۵۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 6

10

میلگرد ساده ۶ کلاف (A1)

6 متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
11

میلگرد ساده ۶ کلاف (A1)

6 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 6.5

12

میلگرد ساده ۶.۵ شاخه (A1)

6.5 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۰۰۰
۲,۶۸۰
تاریخچه قیمت خرید
13

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)

6.5 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
14

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)

6.5 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
15

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(بندرامام-پلاک سفید)

6.5 چین(china) کیلوگرم ۲,۸۵۵
۲,۸۵۵
تاریخچه قیمت خرید
16

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1008)

6.5 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۲,۹۵۰
۲,۹۴۰
تاریخچه قیمت خرید
17

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1006)

6.5 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۲,۹۵۰
۳,۰۶۰
تاریخچه قیمت خرید
18

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/ST34)

6.5 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۸۹۰
۲,۷۲۰
تاریخچه قیمت خرید
19

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کششی/ST37)

6.5 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
20

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(بندرامام/سفید-دورقرمز)

6.5 چین(china) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 8

21

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)

8 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
22

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)

8 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۹۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
23

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)(کشش/ST34)

8 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۸۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
24

میلگردساده ۸ شاخه (A1)

متفرقه کیلوگرم ۳,۰۰۰
۲,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
25

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۶۶۰
تاریخچه قیمت خرید
26

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۲,۶۰۰
۲,۶۰۰
تاریخچه قیمت خرید
27

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۹۸۰
۲,۹۸۰
تاریخچه قیمت خرید
28

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

چین(china) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
29

میلگرد آجدار۸ کلاف(بندرامام) (A2)

8 چین(china) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
30

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۴۰
۲,۶۶۶
تاریخچه قیمت خرید
31

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
32

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 فولاد الیگودرز کیلوگرم ۲,۹۰۰
۲,۹۰۰
تاریخچه قیمت خرید
33

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۷۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
34

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
35

میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)

8 میلگرد:شرکت شیراز پولاد نورد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
36

میلگرد آجدار۸ کلاف (A3)

8 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۸۰
۲,۸۸۰
تاریخچه قیمت خرید
37

میلگرد آجدار۸ کلاف (A3)

8 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
38

میلگرد آجدار۸ کلاف (A3)

8 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۹۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
39

میلگرد آجدار۸ کلاف (A3)

8 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
40

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۵۵۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
41

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۵۵۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
42

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
43

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولادظفربناب شاخه ۲,۵۶۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت خرید
44

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۷۰
۲,۵۷۰
تاریخچه قیمت خرید
45

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 متفرقه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
46

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
47

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
48

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
49

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
50

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
51

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۵۲۵
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
52

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۵۵۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
53

میلگرد ۸ آجدار شاخه A2

8 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۵۵۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
54

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
55

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۶۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
56

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
57

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 10

58

میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید
59

میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1)(کشش/ST34)

10 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
60

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۷۶۰
۲,۳۸۰
تاریخچه قیمت خرید
61

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۹۸۰
۲,۹۸۰
تاریخچه قیمت خرید
62

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 فولاد الیگودرز کیلوگرم ۲,۹۰۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
63

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 میلگرد:شرکت شیراز پولاد نورد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
64

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۴۰
۲,۶۰۰
تاریخچه قیمت خرید
65

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)

10 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
66

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۸۰
۲,۸۸۰
تاریخچه قیمت خرید
67

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3)

10 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
68

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3)

10 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
69

میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3)

10 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۷۶۰
۲,۷۶۰
تاریخچه قیمت خرید
70

میلگرد آجدار10 شاخه(A2)

10 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
71

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۴۱۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
72

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۲۰
۲,۴۲۰
تاریخچه قیمت خرید
73

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۵۲۰
۲,۵۲۰
تاریخچه قیمت خرید
74

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۳۱۰
تاریخچه قیمت خرید
75

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
76

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۵۳۵
۲,۵۳۵
تاریخچه قیمت خرید
77

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۵۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
78

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
79

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
80

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۳۹۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
81

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۵۳۰
تاریخچه قیمت خرید
82

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
83

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۵۳۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
84

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۴۰
۲,۵۴۰
تاریخچه قیمت خرید
85

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A3)

10 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۵۴۰
۲,۵۴۰
تاریخچه قیمت خرید
86

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۱۵
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
87

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
88

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
89

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
90

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۷۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
91

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۵۴۵
۲,۵۴۵
تاریخچه قیمت خرید
92

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۶۶۰
تاریخچه قیمت خرید
93

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۶۴۰
۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
94

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم ۲,۶۵۰
۲,۶۵۰
تاریخچه قیمت خرید
95

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
96

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
97

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۶۷۰
۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
98

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
99

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
100

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
101

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
102

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A4)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 11

103

میلگرد ساده ۱۱ کلاف (A1)

11 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 12

104

میلگرد ساده ۱۲ کلاف (A1)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید
105

میلگرد ساده ۱۲ شاخه (A1)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۸۶۰
تاریخچه قیمت خرید
106

میلگرد ساده ۱۲ شاخه (1141D)

12 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
107

میلگرد آجدار۱۲ کلاف (A2)

12 میلگرد:شرکت شیراز پولاد نورد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
108

میلگرد آجدار۱۲ کلاف (A2)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۴۰
۲,۸۴۰
تاریخچه قیمت خرید
109

میلگرد آجدار۱۲ کلاف (A3)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
110

میلگرد آجدار۱۲ کلاف (A3)

12 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
111

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
112

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۳۹۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
113

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع فولاد البرز غرب(تاکستان) کیلوگرم ۲,۴۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
114

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۵
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
115

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
116

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
117

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۴۵۵
۲,۴۵۵
تاریخچه قیمت خرید
118

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۲۵
۲,۲۵۵
تاریخچه قیمت خرید
119

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
120

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۴۱۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
121

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
122

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
123

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۲,۵۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
124

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
125

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۳۵
۲,۸۳۵
تاریخچه قیمت خرید
126

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
127

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۱۵
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
128

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
129

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
130

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
131

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۶۴۰
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
132

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۸۵
۲,۴۸۵
تاریخچه قیمت خرید
133

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۲,۳۳۰
۲,۳۳۰
تاریخچه قیمت خرید
134

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
135

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
136

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
137

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
138

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۷۰
۲,۴۷۰
تاریخچه قیمت خرید
139

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
140

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۶۰
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
141

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
142

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۲۰
۲,۵۲۰
تاریخچه قیمت خرید
143

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
144

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۴۵۰
۲,۶۶۰
تاریخچه قیمت خرید
145

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
146

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A4)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 12.5

147

میلگرد ساده ۱۲/۵ کلاف (A1)

12.5 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید
148

میلگرد ساده ۱۲.۵ کلاف (A1)(کشش/1008)

12.5 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم ۲,۸۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 13

149

میلگرد ساده ۱۳ کلاف (A1)

13 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 14

150

میلگرد ساده ۱۴ کلاف (A1)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید
151

میلگرد ساده ۱۴ شاخه (A1)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۶۸۰
تاریخچه قیمت خرید
152

میلگرد ساده ۱۴ شاخه (A1)

متفرقه کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
153

میلگرد ساده ۱۴ شاخه (1141D)

14 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
154

میلگرد آجدار۱۴ کلاف (A2)

14 میلگرد:شرکت شیراز پولاد نورد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
155

میلگرد آجدار ۱۴ کلاف (A3)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۸۰
۲,۸۸۰
تاریخچه قیمت خرید
156

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:مجتمع فولاد البرز غرب(تاکستان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
157

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
158

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
159

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۱۵
۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
160

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
161

میلگرد آجدار۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
162

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
163

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
164

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
165

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
166

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۳۹۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
167

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
168

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
169

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
170

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
171

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
172

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
173

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
174

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
175

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
176

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۵۰
۲,۴۵۰
تاریخچه قیمت خرید
177

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
178

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
179

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
180

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
181

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
182

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
183

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
184

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
185

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
186

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
187

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
188

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
189

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
190

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۵۹۰
تاریخچه قیمت خرید
191

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
192

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
193

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A4)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 16.5

194

میلگرد ساده ۱۶/۵ کلاف (A1)

16.5 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۳,۰۱۰
۳,۰۱۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 16

195

میلگرد ساده ۱۶ کلاف (416D)

16 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
196

میلگرد ساده ۱۶ شاخه (A1)

16 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
197

میلگرد ساده ۱۶ شاخه (1141D)

16 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
198

میلگرد آجدار۱۶ کلاف (A2)

16 میلگرد:شرکت شیراز پولاد نورد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
199

میلگرد آجدار ۱۶ کلاف (A3)

16 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
200

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
201

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
202

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:شرکت فولاد معراج کرد کوی کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
203

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
204

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
205

میلگرد آجدار۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
206

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
207

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
208

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۳۹۵
۰
تاریخچه قیمت خرید
209

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۱۰
۲,۸۱۰
تاریخچه قیمت خرید
210

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۱۵
۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
211

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
212

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
213

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
214

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
215

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
216

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
217

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
218

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
219

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
220

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
221

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
222

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
223

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب فولادایزدخواست جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
224

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
225

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
226

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
227

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
228

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
229

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
230

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
231

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
232

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
233

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
234

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
235

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
236

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
237

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
238

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۳۰
تاریخچه قیمت خرید
239

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
240

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
241

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
242

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
243

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
244

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
245

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
246

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
247

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
248

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
249

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
250

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
251

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A4)

16 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 17

252

میلگرد ساده ۱۷ کلاف (416D)

17 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 18

253

میلگرد ساده ۱۸ کلاف (416D)

18 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
254

میلگرد ساده ۱۸ شاخه (A1)

18 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
255

میلگرد ساده ۱۸ شاخه (A1)

میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
256

میلگرد ساده ۱۸ شاخه (1141D)

18 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
257

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
258

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
259

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 فولاد ارومیه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
260

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 16

261

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 18

262

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
263

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۲۰۰
تاریخچه قیمت خرید
264

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
265

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۰۵
۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
266

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
267

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
268

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
269

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
270

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
271

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
272

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
273

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
274

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
275

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
276

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
277

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
278

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
279

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
280

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
281

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
282

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
283

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
284

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
285

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
286

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
287

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
288

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
289

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
290

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
291

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
292

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
293

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
294

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
295

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
296

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
297

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
298

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
299

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 20

300

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۰۵
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 18

301

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
302

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
303

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
304

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
305

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A4)

18 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 20

306

میلگرد ساده ۲۰ کلاف (416D)

20 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
307

میلگرد ساده ۲۰ شاخه (A1)

20 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
308

میلگرد ساده ۲۰ شاخه (1141D)

20 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
309

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
310

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
311

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 فولاد ارومیه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
312

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
313

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۲۰۰
تاریخچه قیمت خرید
314

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
315

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
316

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
317

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
318

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
319

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
320

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
321

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
322

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
323

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
324

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
325

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
326

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
327

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
328

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
329

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
330

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
331

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
332

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
333

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
334

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
335

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
336

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
337

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
338

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
339

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
340

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
341

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
342

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد اصفهان در کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
343

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
344

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
345

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
346

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
347

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
348

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
349

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
350

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
351

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
352

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
353

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
354

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
355

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
356

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A4)

20 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 22

357

میلگرد ساده ۲۲ کلاف (416D)

22 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
358

میلگرد ساده ۲۲ شاخه (A1)

22 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
359

میلگرد ساده ۲۲ شاخه (1141D)

22 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
360

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A2)

22 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
361

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
362

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲۴,۸۰۰
تاریخچه قیمت خرید
363

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
364

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 20

365

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

20 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 22

366

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
367

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
368

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
369

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
370

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
371

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
372

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
373

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
374

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
375

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
376

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
377

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
378

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۲۷۵
تاریخچه قیمت خرید
379

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
380

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
381

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
382

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
383

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد اصفهان در کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
384

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
385

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
386

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ابهر(فولاد نوین) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
387

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
388

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
389

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
390

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
391

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
392

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
393

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
394

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
395

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
396

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
397

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
398

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
399

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A4)

22 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
400

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A4)

22 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 23

401

میلگرد ساده ۲۳ کلاف (416D)

23 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
402

میلگرد ساده ۲۳ شاخه (1141D)

23 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 25

403

میلگرد ساده ۲۵ شاخه (A1)

25 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
404

میلگرد ساده ۲۵ شاخه (1141D)

25 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
405

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
406

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
407

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
408

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
409

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
410

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
411

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
412

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
413

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
414

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
415

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲۴,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
416

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
417

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
418

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
419

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
420

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
421

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
422

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
423

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
424

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
425

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
426

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
427

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
428

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
429

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
430

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
431

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
432

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
433

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
434

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
435

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
436

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
437

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
438

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
439

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
440

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
441

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
442

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A4)

25 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
443

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A4)

25 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 28

444

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A4)

28 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
445

میلگرد ساده ۲۸ شاخه (A1)

28 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۳,۰۰۰
تاریخچه قیمت خرید
446

میلگرد ساده ۲۸ شاخه (1141D)

28 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
447

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
448

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
449

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
450

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
451

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
452

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
453

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
454

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
455

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
456

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
457

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
458

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
459

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
460

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
461

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
462

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
463

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
464

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
465

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
466

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
467

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
468

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
469

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
470

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
471

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
472

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
473

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
474

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
475

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
476

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
477

میلگرد ساده ۳۰ شاخه (A1)

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
478

میلگرد ساده ۳۰ شاخه (A1)

28 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 30

479

میلگرد ساده ۳۰ شاخه (1141D)

30 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
480

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
481

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
482

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
483

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
484

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
485

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
486

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
487

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
488

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 32

489

میلگرد ساده ۳۲ شاخه (A1)

32 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
490

میلگرد ساده ۳۲ شاخه (1141D)

32 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
491

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
492

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
493

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
494

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
495

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
496

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
497

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
498

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
499

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
500

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
501

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
502

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
503

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
504

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
505

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
506

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
507

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
508

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
509

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
510

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
511

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
512

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
513

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
514

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
515

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
516

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
517

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
518

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
519

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
520

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A4)

32 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
521

میلگرد ساده ۳۴ شاخه (A1)

میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 34

522

میلگرد ساده ۳۴ شاخه (1141D)

34 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 36

523

میلگرد ساده ۳۶ شاخه (A1)

36 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
524

میلگرد ساده ۳۶ شاخه (A1)

36 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۳,۱۰۰
تاریخچه قیمت خرید
525

میلگرد ساده ۳۶ شاخه (1141D)

36 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
526

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
527

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
528

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
529

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
530

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
531

میلگرد ساده ۳۸ شاخه (A1)

میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 38

532

میلگرد ساده ۳۸ شاخه (1141D)

38 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 40

533

میلگرد ساده ۴۰ شاخه (A1)

40 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۸۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
534

میلگرد ساده ۴۰ شاخه (1141D)

40 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
535

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
536

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
537

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
538

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
539

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A4)

40 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 50

540

میلگرد ساده ۵۰ شاخه (1141D)

50 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 52

541

میلگرد ساده ۵۲ شاخه (1141D)

52 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 55

542

میلگرد ساده ۵۵ شاخه (1141D)

55 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 60تا150

543

میلگرد ساده ۶۰ تا ۱۵۰ شاخه ( آلیاژی )

60تا150 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد 160تا200

544

میلگرد ساده ۱۶۰ تا ۲۰۰ شاخه ( آلیاژی )

160تا200 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم بندی می گردد: فولاد نوع (A1)، فولاد نوع(A2)و فولاد نوع (A3). فولاد(A1) از نوع صاف بوده و مقاومت تسلیم و مقاومت کششی (تنش گسیختگی) آن به ترتیب ۲۴۰۰ و ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد (A2)از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است، و فولاد (A3)نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند. تنها روش مجاز و قابل استفاده برای جوشکاری میلگردها به یکدیگر جوشکاری فورجینگ(سر به سر میلگرد) است که با استفاده از اعمال فشار حین حرارت دادن با گاز اکسیژن و استیلن صورت می‌پذیرد.(منبع ویکی پدیا)


واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت میلگرد در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت میلگرد به روز نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد در بازار از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی قیمت آهن و میلگرد جهت خرید، با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.