شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

میلگرد آجدار شاخه (A2)   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۵۵۰
   ۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
2

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۵۵۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
3

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
4

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولادظفربناب شاخه ۲,۵۶۰
   ۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت خرید
5

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۷۰
   ۲,۵۷۰
تاریخچه قیمت خرید
6

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 متفرقه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
7

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
8

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
9

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
10

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
11

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۵۲۵
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
12

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۵۵۰
   ۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
13

میلگرد ۸ آجدار شاخه A2

8 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۵۵۰
   ۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 10

14

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
15

میلگرد آجدار10 شاخه(A2)

10 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
16

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۲۰
   ۲,۴۲۰
تاریخچه قیمت خرید
17

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۵۲۰
   ۲,۵۲۰
تاریخچه قیمت خرید
18

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۳۱۰
تاریخچه قیمت خرید
19

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
20

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۵۳۵
   ۲,۵۳۵
تاریخچه قیمت خرید
21

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
22

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
23

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
24

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
25

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۵۳۰
تاریخچه قیمت خرید
26

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۶۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
27

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۵۳۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
28

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)

10 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۲,۵۴۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 12

29

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
30

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
31

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع فولاد البرز غرب(تاکستان) کیلوگرم ۲,۴۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
32

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۵
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
33

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
34

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
35

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۲۵
   ۲,۲۵۵
تاریخچه قیمت خرید
36

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت خرید
37

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
38

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
39

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
40

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2)

12 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 14

41

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:مجتمع فولاد البرز غرب(تاکستان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
42

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
43

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
44

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
45

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
46

میلگرد آجدار۱۴ شاخه (A2)

14 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 16

47

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
48

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
49

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:شرکت فولاد معراج کرد کوی کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
50

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
51

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
52

میلگرد آجدار۱۶ شاخه (A2)

16 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 18

53

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
54

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
55

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 فولاد ارومیه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
56

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A2)

18 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 20

57

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
58

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
59

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 فولاد ارومیه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
60

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)

20 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 22

61

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A2)

22 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم بندی می گردد: فولاد نوع (A1)، فولاد نوع(A2)و فولاد نوع (A3). فولاد (A2)از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات (قیمت میلگرد آجدار شاخه A2) در سطح کشور اقدام به تهیه (قیمت میلگرد به روز) نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از (قیمت روز میلگرد شاخه آجدار A2 در بازار) از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی (قیمت آهن و میلگرد) با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.