شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

میلگرد آجدار شاخه (A3)   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)

8 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
2

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
3

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۶۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
4

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
   ۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
5

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)

8 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 10

6

میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A3)

10 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۲,۵۴۰
تاریخچه قیمت خرید
7

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
8

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
9

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
10

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
11

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۷۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
12

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۵۴۵
   ۲,۵۴۵
تاریخچه قیمت خرید
13

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
   ۲,۶۶۰
تاریخچه قیمت خرید
14

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۶۴۰
   ۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
15

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم ۲,۶۵۰
   ۲,۶۵۰
تاریخچه قیمت خرید
16

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
17

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
18

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۶۷۰
   ۲,۶۷۰
تاریخچه قیمت خرید
19

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
20

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
21

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۶۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
22

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)

10 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 12

23

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
24

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۳۵
   ۲,۸۳۵
تاریخچه قیمت خرید
25

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
26

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
27

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
28

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
29

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
30

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۶۴۰
   ۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
31

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۸۵
   ۲,۴۸۵
تاریخچه قیمت خرید
32

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۲,۳۳۰
   ۲,۳۳۰
تاریخچه قیمت خرید
33

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۶۱۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
34

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
35

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
36

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
37

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۷۰
   ۲,۴۷۰
تاریخچه قیمت خرید
38

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
39

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۶۰
   ۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
40

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
41

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۲۰
   ۲,۵۲۰
تاریخچه قیمت خرید
42

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
43

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۴۵۰
   ۲,۶۶۰
تاریخچه قیمت خرید
44

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)

12 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 14

45

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
46

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
47

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
48

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
49

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
50

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
51

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
52

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
53

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
54

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
55

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
56

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
57

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
58

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
59

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۵۰
   ۲,۴۵۰
تاریخچه قیمت خرید
60

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
61

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
62

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
63

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
64

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
65

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
66

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
67

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
68

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
69

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
70

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
71

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
72

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
73

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
   ۲,۵۹۰
تاریخچه قیمت خرید
74

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
75

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)

14 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 16

76

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
77

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
78

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
79

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۸۱۰
   ۲,۸۱۰
تاریخچه قیمت خرید
80

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۱۵
   ۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
81

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
82

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۶۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
83

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
84

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
85

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
86

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
87

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
88

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
89

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
90

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
91

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
92

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
93

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب فولادایزدخواست جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
94

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
95

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
96

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
97

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
98

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
99

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
100

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
101

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
102

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
103

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
104

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
105

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
106

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
107

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
108

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۳۰
تاریخچه قیمت خرید
109

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
110

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
111

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
112

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
113

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
114

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
115

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
116

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
117

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
118

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
119

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
120

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)

16 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
121

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

16 میلگرد:شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 18

122

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
123

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۲۰۰
تاریخچه قیمت خرید
124

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن اردبیل کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
125

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۰۵
   ۲,۲۴۵
تاریخچه قیمت خرید
126

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
127

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
128

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
129

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
130

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
131

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
132

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
133

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
134

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
135

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
136

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
137

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
138

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
139

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
140

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
141

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
142

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
143

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
144

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
145

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
146

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
147

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
148

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
149

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
150

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
151

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
152

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
153

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
154

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
155

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
156

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
157

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
158

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
159

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 20

160

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:شرکت نورد فولاد گیلان(حسن رود) کیلوگرم ۲,۴۰۵
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 18

161

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
162

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
163

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
164

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)

18 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 20

165

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
166

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۲۰۰
تاریخچه قیمت خرید
167

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
168

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
169

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
170

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
171

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
172

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
173

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد پرند کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
174

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
175

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
176

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
177

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
178

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
179

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد شمس سپهر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
180

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
181

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
182

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
183

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
184

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 فولاد میاندوآب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
185

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
186

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
187

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
188

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
189

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولادخرمدشت تاکستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
190

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
191

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
192

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
193

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
194

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد اصفهان در کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
195

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
196

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
197

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع فولادخرم آباد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
198

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
199

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
200

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
201

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
202

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
203

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
204

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
205

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
206

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
207

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)

20 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 22

208

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
209

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲۴,۸۰۰
تاریخچه قیمت خرید
210

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
211

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 20

212

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

20 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 22

213

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
214

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
215

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
216

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
217

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
218

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
219

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
220

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
221

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
222

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
223

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
224

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
225

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۲۷۵
تاریخچه قیمت خرید
226

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
227

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
228

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
229

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
230

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد اصفهان در کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
231

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
232

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
233

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:ابهر(فولاد نوین) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
234

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
235

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
236

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
237

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
238

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
239

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
240

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
241

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
242

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
243

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
244

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 کاوه ساوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
245

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)

22 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 25

246

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
247

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
248

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
249

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
250

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ابهر(شرکت سیادن-فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
251

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
252

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت خرید
253

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد البرز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
254

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
255

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
256

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲۴,۵۰۰
تاریخچه قیمت خرید
257

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
258

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
259

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
260

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
261

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
262

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
263

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
264

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:جهان فولادغرب(فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
265

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۲,۳۹۰
   ۲,۳۹۰
تاریخچه قیمت خرید
266

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
267

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
268

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
269

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
270

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
271

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
272

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
273

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
274

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 لوله پروفیل سمنان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
275

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
276

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
277

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
278

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
279

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
280

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
281

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
282

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)

25 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 28

283

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولادظفربناب کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
284

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
285

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
286

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
287

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم ۲,۴۳۰
   ۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت خرید
288

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
289

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
290

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
291

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
292

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
293

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
294

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
295

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
296

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
297

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
298

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
299

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
300

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
301

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
302

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
303

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
304

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
305

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
306

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
307

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
308

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
309

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد گلستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
310

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
311

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
312

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)

28 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 30

313

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
314

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۶۴۰
تاریخچه قیمت خرید
315

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
316

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
317

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
318

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
319

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
320

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
321

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)

30 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 32

322

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
323

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
324

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد: گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
325

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۳۷۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
326

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع فولاد کرمان: بردسیر کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
327

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۲,۴۹۰
تاریخچه قیمت خرید
328

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۲,۵۰۰
   ۲,۳۰۰
تاریخچه قیمت خرید
329

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
330

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
331

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
332

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد نیک صدرا توس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
333

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فایکو ساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۳۹۵
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
334

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد آذربایجان:میانه کیلوگرم ۲,۴۴۰
   ۲,۴۴۰
تاریخچه قیمت خرید
335

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
336

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
337

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
338

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
339

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
340

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم ۲,۵۰۵
   ۲,۵۰۵
تاریخچه قیمت خرید
341

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:فولاد خراسان(نیشابور) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
342

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
343

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 کوثر کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
344

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۲,۲۹۰
تاریخچه قیمت خرید
345

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
346

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 فولادشاهرود کیلوگرم ۲,۴۰۰
   ۲,۴۰۰
تاریخچه قیمت خرید
347

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
348

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
349

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
350

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)

32 میلگرد:گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 36

351

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
352

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
353

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
354

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد:نورد کوٍثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
355

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3)

36 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه A3 40

356

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۳۰
   ۲,۳۴۰
تاریخچه قیمت خرید
357

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
358

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
359

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3)

40 میلگرد آلیاژی یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم بندی می گردد: فولاد نوع (A1)، فولاد نوع(A2)و فولاد نوع (A3). فولاد (A3)نیز از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۴۰۰۰ و مقاومت کششی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات (قیمت میلگرد آجدار شاخه A3) در سطح کشور اقدام به تهیه (قیمت میلگرد به روز) نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از (قیمت روز میلگرد شاخه آجدار A3 در بازار) از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی (قیمت آهن و میلگرد) با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.