شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

ناودانی آهنی   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

ناودانی ۵ سبک ۶ متری

۵ سانتیمتر ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۶ سانتیمتر

2

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
3

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
4

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۵۶۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
5

ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی)

۶ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
6

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
7

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۸ سانتیمتر

8

ناودانی ۸ فابریک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
9

ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
10

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
11

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
12

ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)

۸ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
13

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
14

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
15

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۲,۵۵۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
16

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
17

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
18

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۳۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
19

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
20

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
21

ناودانی ۸ سنگین ۶متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۱۰ سانتیمتر

22

ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
23

ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
24

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
25

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
26

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)

۱۰ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
27

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
28

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۴۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
29

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۲,۵۵۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
30

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
31

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
32

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
33

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۳۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
34

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۹۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
35

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
36

ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۷۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
37

ناودانی ۱۰ سنگین ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۷۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۱۲ سانتیمتر

38

ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
39

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)

۱۲ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
40

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
41

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
42

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
43

ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
44

ناودانی ۱۲ سنگین ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
45

ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۱۴ سانتیمتر

46

ناودانی ۱۴ فابریک ۱۲ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
47

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
   ۲,۷۰۰
تاریخچه قیمت خرید
48

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری(۶۶ کیلویی)

۱۴ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
49

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
50

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
51

ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
   ۲,۶۲۰
تاریخچه قیمت خرید
52

ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۱۶ سانتیمتر

53

ناودانی ۱۶ فابریک ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
54

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
   ۲,۷۰۰
تاریخچه قیمت خرید
55

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
56

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
57

ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
58

ناودانی ۱۶ سنگین ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید
59

ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۱۸ سانتیمتر

60

ناودانی ۱۸ سبک ۱۲ متری

۱۸ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت ناودانی آهنی ۲۰ سانتیمتر

61

ناودانی ۲۰ سبک ۱۲ متری

۲۰ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۲۲۰
   ۰
تاریخچه قیمت خرید

ناودانی آهنی