شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

نبشی و ناودانی وسپری   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

نبشی ۳- ضخامت ۳ میل

۳×۳ نبشی:شکفته کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴×۴

2

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

۴×۴ نبشی:شکفته کیلوگرم ۲,۵۴۵
۲,۵۴۵
تاریخچه قیمت خرید
3

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

۴×۴ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت خرید
4

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۴۰
تاریخچه قیمت خرید
5

نبشی ۴-ضخامت ۴ میل

۴×۴ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۵۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
6

نبشی ۴-ضخامت ۴ میل

۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۵
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴/۵×۴/۵

7

نبشی ۴/۵-ضخامت ۳ میل

۴/۵×۴/۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۸۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت خرید
8

نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل

۴/۵×۴/۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۷۰
۲,۵۳۰
تاریخچه قیمت خرید
9

نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل

۴/۵×۴/۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۵۳۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵×۵

10

نبشی ۵-ضخامت ۳ میل

۵×۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
11

نبشی ۵-ضخامت ۴ میل

۵×۵ نبشی:شکفته کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۵۳۰
تاریخچه قیمت خرید
12

نبشی ۵-ضخامت ۴ میل

۵×۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
13

نبشی ۵-ضخامت ۴ میل

۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
14

نبشی ۵-ضخامت ۵ میل

۵×۵ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
15

نبشی ۵-ضخامت ۵ میل

۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۵
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶/۳×۶/۳

16

نبشی۶/۳-ضخامت ۵ میل

۶/۳×۶/۳ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۵۰
۲,۶۵۰
تاریخچه قیمت خرید
17

نبشی۶/۳-ضخامت ۶ میل

۶/۳×۶/۳ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶×۶

18

نبشی ۶-ضخامت ۴ میل

۶×۶ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
19

نبشی ۶-ضخامت ۵ میل

۶×۶ نبشی:شکفته کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
20

نبشی ۶-ضخامت ۵ میل

۶×۶ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
21

نبشی ۶-ضخامت ۶ میل

۶×۶ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
22

نبشی ۶-ضخامت ۶ میل

۶×۶ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۷×۷

23

نبشی ۷-ضخامت ۵

۷×۷ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۸×۸

24

نبشی ۸-ضخامت ۶ میل

۸×۸ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
25

نبشی ۸-ضخامت ۷ میل

۸×۸ نبشی:شکفته کیلوگرم ۲,۵۱۰
۲,۵۱۰
تاریخچه قیمت خرید
26

نبشی ۸-ضخامت ۷ میل

۸×۸ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
27

نبشی ۸-ضخامت ۸ میل

۸×۸ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
28

نبشی ۸-ضخامت ۸ میل

۸×۸ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۰×۱۰

29

نبشی ۱۰-ضخامت ۸ میل

۱۰×۱۰ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
30

نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل

۱۰×۱۰ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۲,۵۲۰
تاریخچه قیمت خرید
31

نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل

۱۰×۱۰ نبشی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت خرید
32

نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل

۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۲,۵۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
33

نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری

۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۲,۶۰۰
۲,۶۰۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۲×۱۲

34

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل

۱۲×۱۲ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
35

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل

۱۲×۱۲ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۲,۵۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵ سانتیمتر

36

ناودانی ۵ سبک ۶ متری

۵ سانتیمتر ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶ سانتیمتر

37

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
38

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
39

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
40

ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی)

۶ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
41

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
42

ناودانی ۶ سبک ۶ متری

۶ سانتیمتر ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۲,۴۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۸ سانتیمتر

43

ناودانی ۸ فابریک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
44

ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
45

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
46

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
47

ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)

۸ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
48

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
49

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
50

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۲,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
51

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
52

ناودانی ۸ سبک ۶ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
53

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
54

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
55

ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
56

ناودانی ۸ سنگین ۶متری

۸ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۰ سانتیمتر

57

ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
58

ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
59

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۲,۵۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
60

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
61

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)

۱۰ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
62

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
63

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۴۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
64

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۲,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
65

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
66

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
67

ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
68

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۲,۶۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
69

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۲,۴۹۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
70

ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۲,۶۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
71

ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۷۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
72

ناودانی ۱۰ سنگین ۱۲ متری

۱۰ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۷۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۲ سانتیمتر

73

ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
74

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)

۱۲ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
75

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
76

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
77

ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
78

ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۲,۴۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
79

ناودانی ۱۲ سنگین ۶ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
80

ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری

۱۲ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۵۶۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۴ سانتیمتر

81

ناودانی ۱۴ فابریک ۱۲ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
82

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
۲,۷۰۰
تاریخچه قیمت خرید
83

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری(۶۶ کیلویی)

۱۴ سانتیمتر ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
84

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
85

ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
86

ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
۲,۶۲۰
تاریخچه قیمت خرید
87

ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری

۱۴ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۶ سانتیمتر

88

ناودانی ۱۶ فابریک ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
89

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
۲,۷۰۰
تاریخچه قیمت خرید
90

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
91

ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۲,۵۱۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
92

ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
93

ناودانی ۱۶ سنگین ۶ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
94

ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری

۱۶ سانتیمتر ناودانی:فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۲,۶۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۸ سانتیمتر

95

ناودانی ۱۸ سبک ۱۲ متری

۱۸ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۲,۷۰۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۲۰ سانتیمتر

96

ناودانی ۲۰ سبک ۱۲ متری

۲۰ سانتیمتر ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۲۲۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۳ سانتیمتر

97

سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری

۳ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
تاریخچه قیمت خرید
98

سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری

۳ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۲,۶۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
99

سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری

۳ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴ سانتیمتر

100

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۴ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۲,۴۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
101

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری

۴ سانتیمتر سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
102

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۴ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۲,۵۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
103

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۴ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۲,۵۷۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵ سانتیمتر

104

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۵ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۲,۴۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
105

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۵ سانتیمتر سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
106

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۵ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۲,۵۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
107

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۵ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۲,۵۷۰
۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶ سانتیمتر

108

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۶ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۲,۵۸۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
109

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۶ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۲,۶۳۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
110

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

۶ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۲,۶۷۰
۰
تاریخچه قیمت خرید