شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  
لیست قیمت انواع آهن آلات ساختمانی و صنعتی
 • میلگرد

  میلگرد

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  مفتول

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

  پایه بولت

  <p>واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت میلگرد| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت میلگرد به روز| نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت روز میلگرد در بازار| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.</p>

 • تیر آهن

  تیر آهن

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیر آهن ساختمانی (IPE)

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سبک HEA

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  تیرآهن هاش سنگینHEB

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت تیرآهن در بازار| اقدام به تهیه |نرخ آهن آلات| نماید.شایان ذکر است هر یک از محصولات دارای |نمودار قیمت آهن| بوده و بزودی جدول |وزن آهن آلات| اضافه می گردد.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن آلات امروز| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت آهن و میلگرد| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • پروفیل

  پروفیل

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  قوطی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  مقاطع باز

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  درب و پنجره

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت پروفیل قوطی| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز پروفیل| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن پروفیل قوطی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت آهن قوطی| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی |قیمت قوطی فلزی| با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  نبشی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  ناودانی آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

  سپری آهنی

  واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات |قیمت انواع نبشی-ناودانی-سپری| در سطح کشور اقدام به تهیه |قیمت روز نبشی-ناودانی-سپری| نماید.شایان ذکر است تیم آهن گنجی بزودی جدول |وزن نبشی و ناودانی| را اضافه می گرداند.خواهشمندیم جهت اطلاع از |قیمت نبشی 5| از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

  چهار پهلو فولادی

  <p>تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی</p>

نماد اعتماد الکترونیکی

پروفیل   ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

لوله مبلی ضخامت 90%سبک انواع مختلف

%9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۳,۶۸۰
۳,۶۸۰
تاریخچه قیمت خرید
2

لوله مبلی ضخامت 1/2نیم سبک ابعاد مختلف

لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۳,۵۵۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
3

لوله مبلی ضخامت 1/2نیم سبک ابعاد مختلف

%9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۳,۶۸۰
۳,۶۸۰
تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 2

4

قوطی ضخامت۲میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۳,۰۰۰
۳,۰۳۰
تاریخچه قیمت خرید
5

قوطی ضخامت۲میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۲,۹۶۰
۲,۹۸۰
تاریخچه قیمت خرید
6

قوطی ضخامت۲میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۳,۰۰۰
۳,۰۲۰
تاریخچه قیمت خرید
7

قوطی ضخامت۲میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰

پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۲,۹۵۰
۲,۹۷۰
تاریخچه قیمت خرید
8

نبشی ورق۳۰×۳۰× ضخامتmm۲/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
9

نبشی ورق۳۰×۳۰× ضخامتmm۳جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
10

نبشی ورق۴۰×۴۰× ضخامتmm۲/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
11

نبشی ورق۴۰×۴۰× ضخامتmm۳جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
12

ناودانی ورق۴۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
13

ناودانی ورق۴۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
14

ناودانی ورق۴۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
15

ناودانی ورق۴۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
16

ناودانی ورق۴۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
17

ناودانی ورق۴۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
18

ناودانی ورق۴۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
19

ناودانی ورق۴۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
20

ناودانی ورق۵۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
21

ناودانی ورق۵۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
22

ناودانی ورق۵۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
23

ناودانی ورق۵۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
24

ناودانی ورق۵۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
25

ناودانی ورق۵۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
26

ناودانی ورق۵۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
27

ناودانی ورق۵۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
28

ناودانی ورق۶۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
29

ناودانی ورق۶۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
30

ناودانی ورق۶۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
31

ناودانی ورق۶۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
32

ناودانی ورق۶۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
33

ناودانی ورق۶۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
34

ناودانی ورق۶۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
35

ناودانی ورق۶۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
36

ناودانی ورق۸۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
37

ناودانی ورق۸۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
38

ناودانی ورق۸۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
39

ناودانی ورق۸۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
40

ناودانی ورق۸۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
41

ناودانی ورق۸۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
42

ناودانی ورق۸۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
43

ناودانی ورق۸۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
44

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
45

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
46

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
47

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
48

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
49

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
50

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰
۰
تاریخچه قیمت خرید
51

زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
52

زد Z_۱۸ضخامت۳شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
53

زد Z_۲۰ضخامت۳/۵شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 1.8

54

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
55

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 2

56

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 1.4

57

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۴جهان پروفیل پارس

1.4 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
58

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 1.8

59

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 2

60

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 1.8

61

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید

قیمت پروفیل 2

62

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
63

پروفیل سپری۵۰۷ضخامت۲شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
64

پروفیل سپری۵۰۷,ضخامت 2 میل,شاخه۶متری امید البرز

پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۲,۹۶۵
۲,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
65

پروفیل لنگه دری۵۰۸ضخامت۲شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
66

پروفیل لنگه دری ۵۰۸,ضخامت 2 میل,شاخه۶متری امید البرز

پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۲,۹۶۵
۲,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید
67

پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ضخامت۲شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت خرید
68

پروفیل چهارچوبی ۵۰۹,ضخامت2 میل,شاخه۶متری امید البرز

پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۲,۹۶۵
۲,۹۵۰
تاریخچه قیمت خرید

تعریف پروفیل: معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین. بخش عظیم پروفیل های -Profile- آهنی برای ساخت در و پنجره های فلزی استفاده شده و در گروه های ا تا ۷( از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسیم بندی می گردند.سایت آهن گنجی محصول پروفیل استاندارد را در۳ زیر گروه قیمتی زیر تقسیم بندی نموده که عبارتند از: 1-پروفیل قوطی: نمونه ای از قیمت محصولات پروفیل قوطی عبارتند از: قیمت پروفیل قوطی ضخامت ۲میلیمتر(20*20)،قیمت پروفیل قوطی ضخامت۳میلیمتر(60*60)،قیمت پروفیل قوطی ضخامت۶میلیمتر(160*160). 2-پروفیل مقطع باز: نمونه ای از قیمت محصولات پروفیل مقطع باز عبارتند از: قیمت پروفیل نبشی ورق۳۰×۳۰× ضخامتmm۲/۵،قیمت پروفیل زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری،قیمت پروفیل چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۲. 3-پروفیل درب و پنجره :نمونه ای از قیمت محصولات پروفیل درب و پنجره عبارتند از: قیمت پروفیل سپری۵۰۷ضخامت۲شاخه۶متری،قیمت پروفیل لنگه دری۵۰۸ضخامت۲شاخه۶متری،قیمت پروفیل چهارچوبی ۵۰۹ضخامت۲شاخه۶متری. شایان ذکر است نام گذاری محصولات با رعایت انواع سایزبندی پروفیلهای آهنی انجام گردیده و به ضخامت پروفیل صنعتی توجه شده است. تقریبا بیشترین بازار مصرف در ایران مربوط به پروفیل های گروه دو که دارای ضخامت دو میلیمتر هستند می باشد که ما بیشتر از این محصولات جهت نمایش در سایت آهن گنجی استفاده نموده ایم. -از انواع پروفیلها با مقاطع کوچک به شکل مربع و مستطیل،در ساخت نرده های فلزی درب و پنجره منازل ، کنار راه پله ها و همچنین نرده کشی اطراف دیوارها وحصارکشی زمینها و... استفاده می شود.در صنعت خودروسازی نیز از انواع پروفیلها مانند پروفیل های قوطی مربعی و مربعی مستطیلی استفاده می گردد.درضمن پروفیل قوطی مربعی علاوه بر صنایع خودرو سازی در ساخت پایه میز و صندلی و پوشش سقف ها نیز کاربرد دارد. پروفیلهای به شکل z بیشتر در ساخت انواع سوله ها به کار گرفته می شود.باید به این نکته توجه داشته باشیم که پروفیلهای نبشی و ناودانی بوسیله روش نورد سرد در کارخانه ها تولید می گردند .