شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

میلگرد ساده 40 شاخه

کد محصول : #۱۰۹۷

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰

تولید کننده :

واحد : کیلوگرم

قیمت(تومان) : ۲,۵۸۰

نمودار قیمت میلگرد ساده حرارتی (A1)


توضیحات :