شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

میلگرد ساده 20 شاخه

کد محصول : #۱۱۰۲

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰

تولید کننده :

واحد : کیلوگرم

قیمت(تومان) : ۲,۶۱۰

نمودار قیمت میلگرد ساده حرارتی (A1)


توضیحات :