انواع توری و مش


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)

مش یا توری یک حصار ساخته شده از رشته های فلزی است که به صورت شبکه ای به هم چسبیده یا در هم بافته شده می شوند.

توری ها بسته به ابعادشان در موارد مختلفی به کار می روند. بعنوان مثال:

  • برای پوشش پنجره ها و جلوگیری از ورود حشرات و پرندگان به داخل فضا
  • جهت فیلتراسیون
  • جهت جلوگیری از انتشار امواج رادیویی (مش های آلومینیومی)
  • جهت حفاظت از مراکز امنیتی