درب و پنجره


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)

بخش عظیم پروفیل های -Profile- آهنی برای ساخت در و پنجره های فلزی استفاده شده و در گروه های ا تا ۷ تقسیم بندی می گردند.پروفیل های گروه دو بیشترین میزان مصرف را داشته و در این گروه پروفیل درب و پنجره سایز507(سپری)-سایز508(لنگه دری)-سایز509(چهارچوبی) جزء شناخته شده ترین ها هستند.واحد فروش آهن گنجی با توجه به نیاز بازار اقدام به ارایه قیمت محصولات پروفیل درب و پنجره نموده است.