لوله


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله صنعتی درز مخفی 20تا 100 راد کیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی نمره 2 راد کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت لوله %9

لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰

قیمت لوله "1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۹۰,۰۰۰

قیمت لوله "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۴۰,۰۰۰

قیمت لوله "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳۷۰,۰۰۰

قیمت لوله "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵۴۰,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۷۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۹۵۰,۰۰۰

قیمت لوله "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۸۸۰,۰۰۰

قیمت لوله "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰

قیمت لوله "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

لوله ها مقاطع فولادی دوار و توخالی هستند که برای موارد مختلف به کار برده می شوند. که با شیوه های مختلفی نیز ساخته می شوند. در یک تقسیم بندی کلی، لوله ها یا بدون درز (seamless pipe در ایران با نام مانیسمان شناخته می شوند.) هستند یا جوشکاری شده  که به اسم لوله های جوشی در بازار شناخته می شوند(welded pipe). در هردو نوع، فولاد خام نقش اول را ایفا می کند که کارآمد ترین فرم برای شروع کار محسوب می شود. سپس روی فولاد کار میکنند و آنرا یا بصورت لوله بدون درز و یا از طریق غلطتاندن یک ورق و جوشکاری لبه های آن، آنرا به شکل لوله های جوشی درمی آورند. تطبیق پذیری بالای این مقاطع موجب شده که لوله بعنوان یکی از پرکاربردترین نهاده های تولید شده در تولیدی های فولاد شناخته شود.

لوله های جوشی نسبت به لوله های استیل و مانیسمان وزن بیشتری دارند و برای انتقال مایعات و گاز شهری مورد استفاده قرار می گیرند و در موارد دیگر که وزن کم ملاک باشد لوله های استیل و یا لوله های مانیسمان استفاده می شود. لوله های مانیسمان از مقاومت بسیار مطلوبی نیز برخوردار هستند که بازه کاربرد آنها را وسیع تر می سازد. لوله های استیل نیز سطح صاف و سیقلی دارند و در مقابل رطوبت هوا نیز مقاوم هستند که می تواند در موارد تزئینی آنها را به گزینه اول تبدیل کند.