لوله


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله صنعتی درز مخفی 20تا 100 راد کیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی نمره 2 راد کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت لوله %9

لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰

قیمت لوله "1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۲۳,۰۰۰

قیمت لوله "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۴۵,۰۰۰

قیمت لوله "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۹۰,۰۰۰

قیمت لوله "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۲۰,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۷۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۸۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۹۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱,۶۲۵,۰۰۰

قیمت لوله "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

قیمت لوله "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

قیمت لوله "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

لوله ها مقاطع فولادی دوار و توخالی هستند که برای موارد مختلف به کار برده می شوند. که با شیوه های مختلفی نیز ساخته می شوند. در یک تقسیم بندی کلی، لوله ها یا بدون درز (seamless pipe در ایران با نام مانیسمان شناخته می شوند.) هستند یا جوشکاری شده  که به اسم لوله های جوشی در بازار شناخته می شوند(welded pipe). در هردو نوع، فولاد خام نقش اول را ایفا می کند که کارآمد ترین فرم برای شروع کار محسوب می شود. سپس روی فولاد کار میکنند و آنرا یا بصورت لوله بدون درز و یا از طریق غلطتاندن یک ورق و جوشکاری لبه های آن، آنرا به شکل لوله های جوشی درمی آورند. تطبیق پذیری بالای این مقاطع موجب شده که لوله بعنوان یکی از پرکاربردترین نهاده های تولید شده در تولیدی های فولاد شناخته شود.

لوله های جوشی نسبت به لوله های استیل و مانیسمان وزن بیشتری دارند و برای انتقال مایعات و گاز شهری مورد استفاده قرار می گیرند و در موارد دیگر که وزن کم ملاک باشد لوله های استیل و یا لوله های مانیسمان استفاده می شود. لوله های مانیسمان از مقاومت بسیار مطلوبی نیز برخوردار هستند که بازه کاربرد آنها را وسیع تر می سازد. لوله های استیل نیز سطح صاف و سیقلی دارند و در مقابل رطوبت هوا نیز مقاوم هستند که می تواند در موارد تزئینی آنها را به گزینه اول تبدیل کند.