لوله


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله صنعتی درز مخفی 20تا 100 راد کیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی نمره 2 راد کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت لوله %9

لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۸,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۷,۰۰۰

قیمت لوله "1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۵۴,۵۰۰

قیمت لوله "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۶۸,۰۰۰

قیمت لوله "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۹۲,۰۰۰

قیمت لوله "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۵۶,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۱۰,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۵۰,۰۰۰

قیمت لوله "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹۳,۰۰۰

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۵۲۵,۰۰۰

قیمت لوله "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۸۰۰,۰۰۰

قیمت لوله "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱,۹۰۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۹۷۰,۰۰۰

قیمت لوله "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱,۴۸۰,۰۰۰

قیمت لوله "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰

لوله ها مقاطع فولادی دوار و توخالی هستند که برای موارد مختلف به کار برده می شوند. که با شیوه های مختلفی نیز ساخته می شوند. در یک تقسیم بندی کلی، لوله ها یا بدون درز (seamless pipe در ایران با نام مانیسمان شناخته می شوند.) هستند یا جوشکاری شده (welded pipe). در هردو نوع، فولاد خام نقش اول را ایفا می کند که کارآمد ترین فرم برای شروع کار محسوب می شود. سپس روی فولاد کار میکنند و آنرا یا بصورت لوله بدون درز و یا از طریق غلطتاندن یک ورق و جوشکاری لبه های آن، آنرا به شکل لوله های جوشی درمی آورند. تطبیق پذیری بالای این مقاطع موجب شده که لوله بعنوان یکی از پرکاربردترین نهاده های تولید شده در تولیدی های فولاد شناخته شود.