لوله


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
لوله صنعتی درز مخفی 20تا 100 راد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
لوله داربستی نمره 2 راد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

قیمت لوله %9

لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف
%9
لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۷,۰۰۰ ۷,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

قیمت لوله "1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2
"1/2
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۴,۵۰۰ ۵۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4
"3/4
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۸,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1
"1
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۲,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4
"1+1/4
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2
"2+1/2
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2
"2
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۹۳,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2
"2+1/2
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3
"3
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4
"4
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ
"5
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6
"6
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی
"6
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8
"8
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

قیمت لوله "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6
"10
لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷

لوله ها مقاطع فولادی دوار و توخالی هستند که برای موارد مختلف به کار برده می شوند. که با شیوه های مختلفی نیز ساخته می شوند. در یک تقسیم بندی کلی، لوله ها یا بدون درز (seamless pipe در ایران با نام مانیسمان شناخته می شوند.) هستند یا جوشکاری شده (welded pipe). در هردو نوع، فولاد خام نقش اول را ایفا می کند که کارآمد ترین فرم برای شروع کار محسوب می شود. سپس روی فولاد کار میکنند و آنرا یا بصورت لوله بدون درز و یا از طریق غلطتاندن یک ورق و جوشکاری لبه های آن، آنرا به شکل لوله های جوشی درمی آورند. تطبیق پذیری بالای این مقاطع موجب شده که لوله بعنوان یکی از پرکاربردترین نهاده های تولید شده در تولیدی های فولاد شناخته شود.