لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۵۴,۵۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۶۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۶۸,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۹۲,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۵۶,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۱۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۵۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۹۳,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۵۲۵,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۸۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱,۹۰۵,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۹۷۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱,۴۸۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۲,۲۰۰,۰۰۰

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.