لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۴۸,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹۱,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹۶,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۶۶,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۹۶,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴۲۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۶۲۸,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۷۸۳,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۱۸۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۸۸۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
  بیشتر  

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.