لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۹۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۴۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳۷۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵۴۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۶۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۷۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۹۵۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱,۸۸۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۷۰,۰۰۰
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۶۲۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۳۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.