لوله مانیسمان


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
لوله مانیسمان رده 40S سایز "1/2 "1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۲۳,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3/4 "3/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱۵۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۴۵,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1

لوله مانیسمان رده 40S سایز "1 "1 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۹۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "1+1/4

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/4 "1+1/4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۲۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 1 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۲۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲۷۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 "2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۴۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۴۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "2+1/2

لوله مانیسمان رده 40S سایز 2 و 1/2 "2+1/2 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۵۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۵۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "3

لوله مانیسمان رده 40S سایز "3 "3 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۷۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۸۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "4

لوله مانیسمان رده 40S سایز "4 "4 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۹۰۰,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "5

لوله مانیسمان رده 40 سایز 5 اینچ "5 لوله مانیسمان: چینی شاخه ۱,۴۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱,۶۲۵,۰۰۰

قیمت لوله مانیسمان "6

لوله مانیسمان رده 40S سایز "6 "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید
لوله مانیسمان رده 40 سایز 6 اینچ 166~167 کیلویی "6 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان "8

لوله مانیسمان رده 40S سایز "8 "8 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان "10

لوله مانیسمان رده 40S سایز "10 "10 لوله مانیسمان: چینی شاخه تماس بگیرید

لوله های مانیسمان یا لوله های فاقد درز (Seamless Pipes) اصطلاحا به لوله هایی اتلاق میشود که فاقد هر گونه درز یا اتصال جوشی باشند. وجود درز یا جوش در سطح لوله ها باعث ضعف مقاومتی در مقاطع آنها می شود که از این لحاظ لوله های مانیسمان مزیت بیشتری به لوله های درز دار دارند. دامنه کاربرد این لوله ها بسیار وسیع می باشد. خصوصا در مواردی که اتصالات بدون جوشکاری انجام میگیرد.

لوله های مانیسمان با طول زیاد و به صورت مقاطع توخالی ارائه می شوند. که داخل آنها برش خورده و در سطح داخلی و خارجی آن هیچگونه درز و جوشکاری وجود ندارد. مزیت این لوله ها علاوه بر مقاومت بالا انعطاف پذیری و تحت فشار بهتر از سایر لوله ها عمل می کنند.