ناودانی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ناودانی ۵ سبک ۶ متری 5 ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۷۳۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۶۳۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی) 6 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۵,۰۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۳,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری 8 ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی) 8 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۵,۰۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۵۰
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری 8 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۵۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
  بیشتر  

ناودانی آهنی