نبشی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل ۳×۳ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۰۸۰

قیمت نبشی آهنی ۴×۴

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۰۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۲۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت نبشی آهنی ۴/۵×۴/۵

نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۲۸۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۳۵۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۲۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۲۰۰

قیمت نبشی آهنی ۵×۵

نبشی ۵-ضخامت ۳ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۲۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰

قیمت نبشی آهنی ۶×۶

نبشی ۶-ضخامت ۴ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۶,۰۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۵۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۵۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۲۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۰۰

قیمت نبشی آهنی ۷×۷

نبشی۷-ضخامت ۴ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی۷-ضخامت ۵ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۲۰۰

قیمت نبشی آهنی ۸×۸

نبشی ۸-ضخامت ۶ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۵۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۵۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۲۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۳,۹۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۳,۴۰۰

قیمت نبشی آهنی ۱۰×۱۰

نبشی ۱۰-ضخامت ۸ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۴۰۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۴۰۰

قیمت نبشی آهنی ۱۲×۱۲

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۴,۵۳۰
نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۴۰۰

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت انواع نبشی در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت روز نبشی نماید. خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت نبشی 5 و سایر سایزها از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.