نبشی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل ۳×۳ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰

قیمت نبشی آهنی ۴×۴

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۴ ضخامت 3 میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۵۲۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۶۵۰

قیمت نبشی آهنی ۴/۵×۴/۵

نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۳۸۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۳۳۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۲۰

قیمت نبشی آهنی ۵×۵

نبشی ۵-ضخامت ۳ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۶۲۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۵۷۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۴۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۵۲۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰

قیمت نبشی آهنی ۶/۳×۶/۳

نبشی۶/۳-ضخامت ۵ میل ۶/۳×۶/۳ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۳,۲۸۰

قیمت نبشی آهنی ۶×۶

نبشی ۶-ضخامت ۴ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۶۲۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت نبشی آهنی ۷×۷

نبشی۷-ضخامت ۴ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی۷-ضخامت ۵ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۲۰

قیمت نبشی آهنی ۸×۸

نبشی ۸-ضخامت ۶ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۴۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۶۲۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۴۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۵۷۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت نبشی آهنی ۱۰×۱۰

نبشی ۱۰-ضخامت ۸ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۲۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۵۲۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۹۰۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۹۰۰

قیمت نبشی آهنی ۱۲×۱۲

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۵۰
نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۹۰۰

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت انواع نبشی در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت روز نبشی نماید. خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت نبشی 5 و سایر سایزها از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.