نبشی و ناودانی وسپری


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۵,۷۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری 3 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۵,۷۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل 3.3 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۳۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری 4 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۳۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۵,۷۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۳۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۰۰۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۸۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۵۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۴۶۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل 4.4 نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۵,۰۰۰
نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۴۶۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل 4.5 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
  بیشتر  

نبشی، ناودانی و سپری جزو پروفیل های باز محسوب می شوند و معمولا در ابعاد سفارشی و متنوعی در کارگاهها و کارخانه های مختلف تولید می شوند.

بعلت پیروی نکردن از یک استادندارد مشخص در فرآیند تولید، معمولا اختلاف ابعادی و وزنی در این نوع مقاطع به چشم می خورد و نیازمند توجه بیشتری به وزن و طول و عرض و ضخامت می باشند که هنگام خرید باید از تطابق تقریبی مقدار واقعی با مقدار اعلامی آنها توسط فروشنده اطمینان حاصل کرد.

آهن گنجی برای وزن متعارف این مقاطع، جدول وزنی هوشمند ارائه کرده است که می توانید از وزن تقریبی این مقاطع با درصد خطای بسیار کم مطلع شوید.