ورق تخت


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق 2میل سیاه فولادمبارکه 6 فولاد مبارکه کیلوگرم ۵,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۸۰۰
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 6 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 8 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 8 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۶۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 8 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۴,۲۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۲۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۵۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 10 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۰۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل 12 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 12 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۵۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل 15 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۴۰
ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل 15 ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۵,۳۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۹۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
  بیشتر  

ورق ها یکی از متداول ترین فرآورده های فولادی هستند که به صورت تخت و رول تحت استانداردهای مختلف در ابعاد و ضخامت های گوناگون عرضه می شوند. سادگی حمل و نقل و شکل پذیری  و برش آنها سبب کاربرد فراوان این محصولات در زمینه های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی و ... شده است.