ورق پانچ (مشبک)


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 2 میل متفرقه ورق ۲۱۲,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۲۷,۰۰۰

قیمت ورق پانچ (مشبک) 3

ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 3 میل 3 متفرقه ورق ۳۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹۲,۰۰۰

ورق پانچ با ایجاد سوراخ در ورق های معمولی ساخته می شود، که این سوراخ ها بنا به سفارش خریدار ممکن است در ابعاد مختلف بر حسب میلیمتر و بصورت دایره ای شکل، چهار گوش و یا بصورت سفارشی و تزئینی در اشکال هندسی مختلف ایجاد شوند. واحدهای صنعتی برای سوراخ کاری از روش های مدرنیزه مانند لیزر یا سوراخ کاری های فشاری و چرخشی بهره مند می شوند.

این ورق ها در موارد زیادی بکار برده می شوند مثلا برای کاهش وزن سقف و سروصدای ناشی از راه رفتن بر روی آن، کنترل هوا و فیلتراسیون و یا برای دکوراسیون.  کیفیت این ورق های مشبک آنها را برای طبقه بندی، دیواره یا حفاظ مناطق حساس مثل نیروگاه ها و دکل ها یا مناطق حساس نظامی، نمای خارجی، پوشش سقف و سقف آسانسور، پوشش چراغ ها، پله ها و حفاظ پله ها و خیلی از موارد دیگر، تبدیل به یک گزینه ایده آل کرده است.

 

 

 وزن ورق های مشبک به شکل و ابعاد سوراخ ها و هم چنین فاصله سوراخ کاری بستگی دارد.