ورق پانچ(مشبک)استیل


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ

فروش و ارائه قیمت روز انواع ورق های پانچ

ورق پانچ استیل با ایجاد سوراخ در ورق های استیل ساخته می شود، که این سوراخ ها بنا به سفارش خریدار ممکن است در ابعاد مختلف بر حسب میلیمتر و بصورت دایره ای شکل، چهار گوش و یا بصورت سفارشی و تزئینی در اشکال هندسی مختلف ایجاد شوند. واحدهای صنعتی برای سوراخ کاری از روش های مدرنیزه مانند لیزر یا سوراخ کاری های فشاری و چرخشی بهره مند می شوند.

ورق های مشبک (پانچ شده) در همان ابعاد ورق های استیل یعنی 2 در 1 متر و 2.5 در 1.25 متر عرضه می شوند.

 

* وزن ورق های مشبک به شکل و ابعاد سوراخ ها و هم چنین فاصله سوراخ کاری بستگی دارد.