قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

قیمت(تومان) : ۶,۷۸۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵


توضیحات :