قوطی ضخامت۲میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

قیمت(تومان) : ۷,۳۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت۲میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵


توضیحات :