نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : نبشی:نوردآریان فولاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۴,۳۵۰

نمودار قیمت نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل


توضیحات :