ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد البرزغرب

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

قیمت(تومان) : ۵,۲۵۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری


توضیحات :