ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد البرزغرب

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

تماس بگیرید

نمودار قیمت ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری


توضیحات :