ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد ناب تبریز

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

قیمت(تومان) : ۴,۴۵۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری


توضیحات :

آخرین قیمت ناودانی 16 سنگین شرکت فولاد ناب تبریز و همچنین نمودار تاریخچه قیمت این محصول در این بخش قابل مشاهده است