ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

قیمت(تومان) : ۴,۴۰۰

نمودار قیمت ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)


توضیحات :