ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۴,۴۲۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)


توضیحات :