ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:شرکت فولاد فراد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۴,۴۵۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری


توضیحات :