ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:فولاد الماس یزد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

قیمت(تومان) : ۵,۰۵۰

نمودار قیمت ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری


توضیحات :