ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

تماس بگیرید

نمودار قیمت ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری


توضیحات :