ناودانی ۶ سبک ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

قیمت(تومان) : ۵,۰۵۰

نمودار قیمت ناودانی ۶ سبک ۶ متری


توضیحات :