سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : سپری:فولاد نورد سجاد

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

قیمت(تومان) : ۵,۳۵۰

نمودار قیمت سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری


توضیحات :