ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد اکسین خوزستان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

قیمت(تومان) : ۶,۳۵۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل


توضیحات :