ورق سیاه ۴۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : ورق:فولاد اکسین خوزستان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

قیمت(تومان) : ۵,۰۱۰

نمودار قیمت ورق سیاه ۴۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل


توضیحات :