میلگرد آجدار 18 شاخه (A3)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : فولاد راد همدان

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

قیمت(تومان) : ۴,۵۸۵

نمودار قیمت میلگرد آجدار 18 شاخه (A3)


توضیحات :