نبشی ۴-ضخامت ۳ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۶۲۰۵۴۰۰۲۱

تولید کننده : نبشی:شکفته

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

قیمت(تومان) : ۵,۰۰۰

نمودار قیمت نبشی ۴-ضخامت ۳ میل


توضیحات :