نبشی ۵-ضخامت ۴ میل

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۷

تولید کننده : نبشی:شکفته

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

قیمت(تومان) : ۴,۴۸۰

نمودار قیمت نبشی ۵-ضخامت ۴ میل


توضیحات :