تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان

واحد : شاخه

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

قیمت(تومان) : ۸۲۰,۰۰۰

نمودار قیمت تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان


توضیحات :