قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۵ × ۲۵)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

قیمت(تومان) : ۷,۰۷۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۵ × ۲۵)


توضیحات :