قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۴۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

قیمت(تومان) : ۷,۳۰۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۴۰)


توضیحات :