قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

قیمت(تومان) : ۶,۷۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰)


توضیحات :