قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۲۰)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۵,۸۵۰

نمودار قیمت قوطی ضخامت ۲/۵میلیمتر(۲۰ × ۲۰)


توضیحات :