میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : متفرقه

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

حالت : ساده

تماس بگیرید

نمودار قیمت میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)


توضیحات :